PAR MUMS

  • Stratēģiskais mērķis

    Stratēģiskais mērķis – kļūt par lielāko pasažieru pārvadātāju Baltijas valstīs, nodrošinot drošību brauciena laikā un pakalpojuma kvalitāti pēc augstākajiem Eiropas Savienības standartiem.

  • Misija

    Misija – nodrošināt pakalpojuma pieejamību ikvienam pasažierim ar moderni aprīkotiem un komfortabliem autobusiem mūsu apkalpotajos maršrutos.

  • Vīzija

    Vīzija – būt par sabiedroto mūsu pasažieru ikdienā, uzņemoties rūpes un atbildību par drošību brauciena laikā.

DROŠĪBA

Pasažieru, darbinieku un citu ceļa satiksmes dalībnieku drošība ir mūsu galvenā prioritāte. Mūsu autobusu vadītāji ir augsti kvalificēti, pieredzējuši un apmācīti kā rīkoties dažādās neparedzētās situācijās uz ceļa.

Rūpes par vidi

Ikdienā izmantot sabiedrisko transportu ir videi draudzīgāk nekā lietot personīgos transportlīdzekļus. Tiecamies būt ekoloģiski atbildīgi. Pastāvīgi investējam mūsu autobusa parka uzlabošanā. Pakalpojumu sniegšanā cenšamies izmantot pēc iespējas jaunākus autobusus, kas ir daudz ekonomiskāki un saudzīgāki pret apkārtējo vidi. Mūsu autobusi atbilst Euro 4 un augstākajiem emisiju standartiem, kas ļauj samazināt kaitīgo izmešu daudzumu.

Ērta piekļuve

Tiecamies, lai mūsu autobusi būtu viegli un ērti pieejami dažādām pasažieru grupām, t. sk., veciem cilvēkiem, vecākiem ar bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pasažieriem ratiņkrēslos cenšamies piemērot transportlīdzekļus ar zema līmeņa platformu vai aprīkot tos ar speciālām iekārtām.

© Copyright - B-Bus