RMS pasludina maksātnespēju

Šodien, 9. septembrī SIA “Rīgas mikroautobusu satiksme” (RMS) ir saņēmusi tiesas lēmumu par uzņēmuma maksātnespējas pasludināšanu. Divu gadu laikā kopš 2020. gada, kad RMS vērsās ar lūgumu pie Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Satiksme” (RS) paaugstināt apakšuzņēmuma līgumā noteikto pakalpojuma cenu, kā to paredz noslēgtā līguma noteikumi, uzņēmuma kopējie zaudējumi ir sasnieguši vairāk nekā 4,45 milj. eiro.

Šo deviņu gadu laikā, no 2013. gada 1. maija līdz šī gada augustam, kad Rīgas pilsētas maršrutos sāka kursēt pirmie RMS ekspresbusi, uzņēmums ir pārvadājis 75,5 milj. pasažierus, kuri dodoties savās ikdienas gaitās, izmantoja mūsu pakalpojumus. Šis lielais skaitlis parāda, ka uzņēmuma nodrošinātie pakalpojumi bija pieprasīti un nepieciešami ļoti daudziem rīdziniekiem.

RMS valdes locekle Dace Aizupiete, paužot pateicību, saka: “Visa RMS kolektīva vārdā sakām lielu paldies mūsu ilggadējiem un uzticamajiem pasažieriem par mums dāvāto uzticību šo deviņu gadu laikā. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un izvēlējāties mūsu ekspresbusus par sabiedrotajiem, dodoties savās ikdienas gaitās. RMS atvainojas pasažieriem par sagādātajām neērtībām, kas radītas apgrūtinātas maksātspējas apstākļos un pasludinot uzņēmuma maksātnespēju.”

“Darbinieki ir lielākā uzņēmuma vērtība, bez kuriem neviens uzņēmums nevar veiksmīgi strādāt un attīstīties. Kopš 2013. gada RMS ir strādājuši 1203 ekspresbusu vadītāju, daļa no tiem ir nostrādājuši RMS kopš pirmās dienas līdz šim brīdim. Uzņēmuma vārdā vēlos pateikt lielu paldies mūsu ekspresbusu vadītājiem, dispečeru dienestam un servisa darbiniekiem par ieguldīto darbu visu šo gadu garumā, strādājot arī COVID-19 noteikto ierobežojumu laikā, lai mūsu pasažieri tiktu nogādāti iecerētajā galamērķī laicīgi, neraugoties uz ārējiem apstākļiem, “ saka RMS valdes locekle Dace Aizupiete.

No 2013. gada 1. maija līdz 2021. gada septembrim RMS eksprebusu vadītāji Rīgas pilsētas maršrutos ir nobraukuši 102 508 978 milj. kilometru, 3 434 493 milj. stundas pārvadājot pasažierus ekspesbusu maršrutos.

Vēsturiskie dati par RMS:
• 2013. gada 1. maijā RMS uzsāk nodrošināt paaugstināta servisa pasažieru pārvadājumus 29 Rīgas pilsētas maršrutos;
• 2014. gada 4. aprīlī uzsāk nodrošināt pasažieru pārvadājumus 9 nakts satiksmes maršrutos.

Jau iepriekš tika ziņots, ka vasaras sākumā RMS iesniedza pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu, lai varētu norēķināties ar kreditoriem, tādejādi nodrošinātu pakalpojuma pieejamību un nepārtrauktību, jo uzņēmums cerēja, ka izdosies panākt vienošanos ar RS par pakalpojuma cenas paaugstināšanu. RMS informēja RS, ka pasažieru plūsmas kritums pa 70 procentiem COVID-19 pandēmijas laikā būtiski samazināja uzņēmuma ieņēmumus, tāpēc 2020. gada septembrī uzņēmums vērsās pie RS ar lūgumu paaugstināt apakšuzņēmuma līgumā noteikto pakalpojuma cenu, kā to paredz līguma noteikumi.

RMS lūgums un tā pamatojums atbilda savstarpēji noslēgtā līguma noteikumiem, tomēr neguva pasūtītāja atsaucību, jo RS uzskatīja par nepieciešamu detalizētāk iedziļināties izmaksu veidošanās procesā, pirms piekrist cenas izmaiņām. Minētais process ieilga, līdz ar to jautājums tūlītēji netika atrisināts. Tādēļ tā risināšanai 2021. gada 20. maijā tika izveidota ekspertu komisija, kura izskatīja pakalpojuma cenas palielināšanas pamatotību.

Turklāt būtisku ietekmi uz uzņēmuma darbību radīja Covid-19 pandēmija un valstī izsludinātā ārkārtējā situācija, radot papildus izdevumus un samazinot ieņēmumus visiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, tajā skaitā RS, tādējādi ietekmējot pakalpojuma pašizmaksu. Valsts un pašvaldības sniedza atbalstu šiem pakalpojumu sniedzējiem, piešķirot papildus kompensāciju zaudējumu segšanai, lai tiktu saglabāta esošā pakalpojumu cena.
Arī RS saņēma šādu atbalstu no Rīgas domes. Savukārt RMS nekādu atbalstu no pašvaldībās vai RS nesaņēma. Tikai 2022. gada 13. aprīlī tika sniegts ekspertu komisijas atzinums, kur secināts, ka pieprasījums veikt pakalpojuma maksas izmaiņas pamatā ir pamatots, un ka RS ir pamats pārskatīt pakalpojumu maksu nepieciešamības gadījumā izmaksas pamatojot ar izmaksu apliecinošiem dokumentiem. Informācija par to, kāda tieši izmaksu pozīcijas pamatotība RS ieskatā nav bijusi pietiekoša, no RS netika saņemta, kā arī netika izskatīti RMS atkārtoti iesniegtie izmaksu pamatojošie dokumenti.

Pat, ja starp RS un RMS ir bijušas domstarpības par līguma izpildi citos aspektos, tas neattaisno RS līguma neizpildi, kas faktiski ir novedusi RMS pie maksātnespējas. Divu gadu laikā ir gūta pārliecība, ka tas darīts ar nodomu un jebkuri argumenti un trūkumi līguma izpildē piemeklēti par attaisnojumu prettiesiskam atteikumam veikt izmaiņas pakalpojuma cenā. Pat pēc šā gada jūnija mēnesī iesniegtajiem degvielas izmaksu rēķiniem, RS tie nav šķituši par pietiekamu pamatu, lai atzītu degvielas cenas kāpumu un šo izmaksu pieauguma ietekmi un nepieciešamību pārskatīt RMS pakalpojuma cenu. Vasaras vidū ar RS tomēr bija panāktā vienošanas par iespējamu līguma izbeigšanu un maršrutu pārņemšanu, tomēr pēdējā brīdī RS valde ir pieņēmusi citu lēmumu, kas noveda pie tā, ka no šodienas pakalpojums vairs nebūs pieejams. Šādu lēmumu ir pieņēmis maksātnespējas administrators.

Informācija par SIA “Rīgas mikroautobusu satiksme”
SIA “Rīgas mikroautobusu satiksme” (RMS) dibināta 2012. gada 24. oktobrī, un nodrošina pasažieru pārvadājumus Rīgas pilsētā 11 dienas maršrutos ar 78 jauniem, mūsdienīgi aprīkotiem un komfortabliem ekspresbusiem.

Ikgadējā aptaujā noskaidros pasažieru pārvietošanās paradumus Rīgas pilsētas ekspresbusu maršrutos

No šī gada 16. maija līdz 6. jūnijam SIA “Rīgas mikroautobusu satiksme” (RMS) veiks pasažieru aptauju, lai noskaidrotu klientu viedokli un vērtē sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā un vai ir mainījušies pārvietošanās paradumi ar sabiedrisko transportu COVID-19 noteikto ierobežojumu dēļ ekspresbusu maršrutos.

RMS pasažieriem būs iespēja izteikt viedokli gan par maršrutiem, reisiem, sabiedriskā transporta izmantošanas regularitāti, kādus norēķina veidus izmanto, vai un kā pārvietošanās paradumus ir ietekmējis pēdējo divu gadu COVID-19 pandēmijas laikā noteiktie ierobežojumi. Viens no būtiskajiem aspektiem, lai sabiedriskais transports kļūtu par izvēli Nr. 1 ir ekspresbusu vadītāju apkalpošanas kultūra un nodrošinātais komforta līmenis brauciena laikā.

Anketas un pildspalvas būs pieejamas pie ekspresbusu vadītājiem, ikviens pasažieris varēs paust savu viedokli. Aizpildītās anketas pasažieri varēs atdot ekspresbusa vadītājam, šobrīd 11 Rīgas pilsētas maršrutos darba dienās kursē 78 ekspresbusi, kas nodrošina paaugstināta servisa pasažieru pārvadājumus.

Informācija par SIA “Rīgas mikroautobusu satiksme”
SIA “Rīgas mikroautobusu satiksme” (RMS) dibināta 2012. gada 24. oktobrī, un uzņēmums ietilpst “B-Bus” grupā, kurš 2021. gadā ar 603 autobusiem apkalpoja 26 677 892 milj. pasažieru 251maršrutos, nodarbinot 956 darbiniekus, no kuriem 800 ir transportlīdzekļu vadītāji. RMS nodrošina pasažieru pārvadājumus Rīgas pilsētā 11 dienas maršrutos ar 78 jauniem, mūsdienīgi aprīkotiem un komfortabliem ekspresbusiem.

RMS: Pasažieru ērtībām un pakalpojuma pieejamībai ir jābūt prioritātei Rīgas sabiedriskajā transportā

No nākamā gada 1. janvāra Rīgas pilsētas sabiedriskājā transportā pasažieri nevarēs iegādāties vienreizējo biļeti par skaidru naudu pie transportlīdzekļa vadītāja, izņemot 22. maršruta autobusus, kuri kursē no starptautiskās lidostas “Rīga” uz pilsētas centru. To paredz Rīgas domes (RD) saistošajos noteikumos Nr. 165. “Par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanu” veiktie grozījumi.

Steiga kādā tika veikti un apstiprināti grozījumi RD saistošajos noteikumos Nr. 165 “Par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanu” un Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Satiksme” (RS) paziņojums medijos, ka no nākamā gada 1. janvāra vienreizējās biļetes varēs iegādāties tikai iepriekšpārdošanā, nevis Rīgas sabiedriskajā transportā pie vadītāja, rada satraukumu, vai lēmums ir bijis pārdomāts. Izņēmuma gadījumu par 22. maršruta autobusa pasažieriem – ārvalstu tūristi var attiecināt arī uz Latvijas reģionu iedzīvotājiem, kuri līdzīgi kā tūristi nav pastāvīgie Rīgas sabiedriskā transporta lietotāji un arī viņu iespējas iegādāties biļetes iepriekšpārdošanā ir ļoti ierobežotas.

Sasteigti un nepārdomāti lēmumi vienmēr rada zināmas bažas, vai primāri tiek domāts par pasažieru ērtībām, pakalpojuma nodrošināšanas nepārtrauktību, pieejamības plašumu un izvēles iespējām? Proti, vai tika veikta pietiekami padziļināta izpēte – rīdzinieku un Pierīgas iedzīvotāju aptauja un ņemti vērā citi statistikas dati? Vai visiem Pierīgas un Rīgas mikrorajonu iedzīvotājiem, kuri ikdienā izmanto sabiedrisko transportu galvaspilsētā, ir iespēja ātri un ērti iegādāties biļeti iepriekšpārdošanā, lai dotos uz darbavietām, medicīnas, pašvaldības, valsts u.c. sabiedriskām iestādēm? Vai šāds līdz galam neizsvērts un nepārdomāts lēmums vairāk neradīs neērtības un neapmierinātību iedzīvotāju vidū, jo ne būt ne visos Rīgas mikrorajonos netālu no dzīves vietas atrodas “Narvesen”, “Rimi”, “Maxima” vai RS biļešu tirdzniecības automāti?

Nemaz nerunājot par citu Latvijas reģionu iedzīvotājiem, kuri ierodas pilsētā, un, galvenokārt, pārvietojas tieši ar sabiedrisko transportu. Piemēram, 371. ekspresbusa maršruts, ar kuru var nokļūt uz divām lielākajām valsts slimnīcām “Gaiļezers” un P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca. Šo maršrutu bieži izmanto seniori, jo ar vienu transportu var ātri un ērti nokļūt kā vienā, tā otrā. Šajā maršrutā par skaidru naudu pārdoto biļešu skaita īpatsvars sasniedz 6%, kas ir vidēji 1032 pasažieri mēnesī no visiem pasažieriem, kas iegādājas biļetes un brauciena etalonus par maksu. RS norāda, ka biļešu tirdzniecība pie vadītāja ir apmēram 0,4%-1%, taču RS maršrutos liela daļa pasažieru izmanto RD piešķirtās atlaides un daļai ir e-talona abonementi vienam maršrutam, kurus var iegādāties iepriekšpārdošanā. RMS paaugstināta servisa maršrutos atlaides nav un arī abonementbiļetes nevar iegādāties Turklāt kā būtu vērtējamas minētā īpatsvara atšķirības starp maršrutiem, tostarp paaugstināta servisa maršrutos, kas tiek veikti ar ekspresbusiem?

Līdzīga situācija ir arī Vecdaugavas iedzīvotājiem, Kaivas ielas un Zasulauka iedzīvotājiem. Runa nav par pārsimts iedzīvotājiem, bet vairākiem tūkstošiem rīdzīnieku, Pierīgas iedzīvotājiem, kuri ik dienu dodas uz darbu Rīgā. Piemēram, 300. maršruts “Stacijas laukums – Vecdaugava”, tuvākais e-talona iegādes punkts atrodas 2,3 km no ekspresbusu galapunkta Vecdaugavā, 314. “Centrālā stacija- Dreiliņi” (Biķernieku ielā un Kaivas ielā ~1 km attālumā no ekspresbusa maršruta), un 363. maršruta “Mežciems-Šampēteris” – (no pieturām “Zasulauka depo” un “Jūrkalnes iela” tuvākais etalona iegādes punkts – 0,6-1 km attālumā no ekspresbusu novietnes). Tāpat netiek nodrošināta priekšapmaksas etalona iegāde tuvākajā apkārtnē maršruta pieturām “Muižas iela” un “Imantas 7.līnija.” No šobrīd 11 apkalpotajiem paaugstināta servisa maršrutiem Rīgas pilsētā vairāk kā pusei no tiem nav iespējams ērtā un pasažieriem praktiski pieejamā veidā iegādāties biļetes iepriekšpārdošanā, kas nepārprotami radīs neērtības šo Rīgas apkaimju iedzīvotājiem, plānojot braucienu uz centru. Protams, attiecīgā lēmuma pieņēmēji pamatoti uzsvērs QR koda biļešu iegādes pieejamību, tomēr ir skaidrs, ka ne katram Rīgas sabiedriskā transporta lietotājam varam uzlikt par pienākumu iegādāties jaunākā ražojuma tālruni un nodrošināt attiecīgu apmācību tā lietošanā. Pasažieriem ir jānodrošina reāli, nevis teorētiski pieejama izvēles iespēja biļetes iegādei.

Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību ikvienam rīdziniekam neatkarīgi no viņa dzīvesvietas. Turklāt no nākamā gada 1. janvāra stājas spēkā Ministru Kabineta (MK) 2014. gada 11. februāra noteikumi Nr. 95 “Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām”, un Valsts Ieņēmumu Dienests (VID) ir informējis, ka jauno kases aparātu lietošana jāuzsāk nekavējoties, jo pārejas perioda nebūs. Negribētos domāt, ka RD veiktie grozījumi saistošajos noteikumos ir saistīti ar nepieciešamajām darbībām kases aparātu jauno tehnisko prasību nodrošināšanai, kuru izpildē attiecībā uz Rīgas pilsētas sabiedrisko transportu, iespējams, ir radušās grūtības.

Mēs patiesi ceram, ka RD un RS ieklausīsies minētajos argumentos un rīdziniekos, kuri paudīs savu sašutumu un atkārtoti izvērtēs pieņemtos grozījumus, jo biļešu tirdzniecības vietu pārklājums un pieejamība pilsētā nebūt neatbilst publiski paustajam. Mēs aicinām aktīvi meklēt risinājumus kases sistēmu tehnisko prasību atbilstības nodrošināšanā, neupurējot Rīgas un Pierīgas iedzīvotāju mobilitātes iespējas un neliedzot iedzīvotājiem izmantot tiesības uz pieejamiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem Rīgā.

No15. novembra būs izmaiņas darba dienu kustības sarakstos

No 15.novembra būs izmaiņas darba dienu kustības sarakstos šādos ekspresbusu maršrutos: 314., 333., 346. Savukārt 304. un 338. maršrutos ekspresbusi vairs nekursēs.

Mājsēdes laikā noteiktie ierobežojumi pilsētas nozīmes maršrutos

Saskaņā ar valdības pieņemto lēmumu no šodienas 21. oktobra līdz 15. novembrim mājsēdes laikā braukšanas maksas atvieglojumi tiek saglabāti pasažieriem ar I un II grupas invaliditāti. Mājsēdes laikā, ietilpība pilsētas sabiedriskajā transportā nedrīkst pārsniegt 50%. Aicinām pasažierus būt atbildīgiem un izvērtēt brauciena nepieciešamību ar sabiedrisko transportu!

Aptaujā noskaidros pasažieru pārvietošanās paradumus COVID-19 laikā

No šī gada 13. septembra SIA “Rīgas mikroautobusu satiksme” (RMS) veiks pasažieru aptauju, lai noskaidrotu kā klienti vērtē sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā un vai ir mainījušies pārvietošanās paradumi ar sabiedrisko transportu COVID-19 noteikto ierobežojumu dēļ ekspresbusu maršrutos.

RMS pasažieriem būs iespēja izteikt viedokli gan par maršrutiem, reisiem, sabiedriskā transporta izmantošanas regularitāti, kādus norēķina veidus izmanto, vai un kā pārvietošanās paradumus ir ietekmējis COVID-19 pandēmijas laikā noteiktie ierobežojumi, kā arī par pakalpojuma un ekspresbusu kvalitāti.

Šogad rūpējoties par pasažieru ērtībām anketu varēs aizpildīt elektroniski – internetā, apmeklējot mājas lapu www.bbus.lv izvēloties sadaļu Rīga/jaunumi, būs pieejama anketa. Aptauja norisināsies no 13. septembra līdz 1.oktobrim. Šobrīd 13 Rīgas pilsētas maršrutos darba dienās kursē 97 ekspresbusi, kas nodrošina paaugstināta servisa pasažieru pārvadājumus.

Informācija par SIA “Rīgas mikroautobusu satiksme”
SIA “Rīgas mikroautobusu satiksme” (RMS) dibināta 2012. gada 24. oktobrī, un uzņēmums ietilpst “B-Bus” grupā, kurš 2019. gadā ar 505 autobusiem apkalpoja 40 milj. pasažieru 165 maršrutos, nodarbinot 1225 darbiniekus, no kuriem 912 ir transportlīdzekļu vadītāji. RMS nodrošina pasažieru pārvadājumus Rīgas pilsētā 13 dienas maršrutos ar jauniem, mūsdienīgi aprīkotiem un komfortabliem ekspresbusiem.

No 1. septembra vēl divos RMS apkalpotajos maršrutos atsāks kursēt ekspresbusi

Pēc pasažieru ierosinājumiem, SIA “Rīgas mikroautobusu satiksme” (RMS) 304. un 338. maršrutā atsāks kursēt ekspresbusi, lai sniegtu iespēju iedzīvotājiem nokļūt uz saviem iecerētajiem galamērķiem, izmantojot paaugstināta komforta servisa pakalpojumus.

Ekspresbusi 304. maršrutā “Stacijas laukums – Ķengarags – Jugla” un 338. maršrutā “Imanta – Pļavnieki” no 1. septembra kursēs tikai darba dienās. Sākotnēji šajos maršrutos tiks nodrošināti atsevišķi reisi no rīta, pēcpusdienā un vakarā. Informāciju par plānotajiem reisiem un laikiem aicinām skatīt šeit: maršruti un kustību saraksti (marsruti.lv).

Aicinām pasažierus būs sociāli atbildīgiem, atgādinām, ka izmantojot RMS ekspresbusus pirms iekāpšanas transportlīdzeklī un arī salonā sejas maskai ir jābūt obligāti, pretējā gadījumā vadītājam ir tiesības atteikt braucienu. Plašāka informācija par RMS sniegtajiem pakalpojumiem, maršrutiem, brauciena biļetēm, ir pieejama https://bbus.lv/rigas-mikroautobusu-satiksme/kustibu-saraksti-rigas-mikroautobusu-satiksme/ , kā arī sociālajos tīklos Facebook.cm un Twitter.com

Informācija par SIA “Rīgas mikroautobusu satiksme”
SIA “Rīgas mikroautobusu satiksme” (RMS) dibināta 2012. gada 24. oktobrī, un uzņēmums ietilpst “B-Bus” grupā, kurš 2019. gadā ar 505 autobusiem apkalpoja 40 milj. pasažieru 165 maršrutos, nodarbinot 1225 darbiniekus, no kuriem 912 ir transportlīdzekļu vadītāji. RMS nodrošina pasažieru pārvadājumus Rīgas pilsētā 13 dienas maršrutos ar jauniem, mūsdienīgi aprīkotiem un komfortabliem ekspresbusiem.

 

RMS gatavs palīdzēt pilsētai

SIA “Rīgas mikroautobusu satiksme” (RMS) ir gatava nākt palīgā Rīgas pilsētai, lai nodrošinātu valdības noteikto epidemioloģisko prasību ievērošanu un drošu pasažieru pārvadāšanu sabiedriskajā transportā pilsētas maršrutos.

Lielākie izaicinājumi valsts nozīmes pilsētās, ar kuriem saskaras lielo pašvaldību sabiedriskā transporta uzņēmumi, ir ievērot 50% salona piepildījumu sabiedriskajā transportā sastrēgumstundās – no rītiem un vakaros, kad ir vislielākā pasažieru plūsma. Arī galvaspilsēta nav izņēmums, tāpēc RMS ir gatavs sniegt atbalstu Rīgas pilsētai, nodrošinot papildu reisus darba dienās ar minibusiem, lai palīdzētu pārvadāt pasažierus pieprasītākajos maršrutos, kuri pilsētas sabiedriskajā transportā izmanto braukšanas maksas atlaides.

RMS ir brīvi transportlīdzekļi un cilvēku resursi, kurus var izmantot, lai atslogotu populārākos RS maršrutus darba dienās, kuros ir liela pasažieru plūsma. Šāds risinājums ir iespējams, ja pasažieri, kuriem ir braukšanas maksas atvieglojumi, tos varēs izmantot arī RMS transportlīdzekļos. Šāda pieeja ļautu izlīdzināt un sadalīt kopējo pasažieru plūsmu vienmērīgi, lai vienā transportlīdzeklī sastrēgumstundās nekoncentrētos ļoti liels skaits cilvēku. Arī pasažieri varēs justies droši un ievērot sociālo distancēšanos sabiedriskajā transportā. Jau šobrīd pasažieru iekāpšana un izkāpšana paaugstināta servisa maršrutos tiek organizēta tikai pa pirmajām durvīm, līdz ar to RMS var nodrošināt epidemioloģisko prasību ievērošanu un kontrolēt iekāpušo pasažieru skaitu, kā to paredz normatīvie akti COVID-19 izplatības ierobežošanai.

Visi transportlīdzekļi tiek dezinficēti, reisu starplaikos salons tiek vēdināts, transportlīdzekļa vadītāja darba vieta ir atdalīta ar stiklu no pasažieru sēdvietām salonā, blakus esošās sēdvietas ir marķētas, lai nodrošinātu, ka pasažieri ieņem sēdvietas, ievērojot šahveida principu. Šāda veida atbalsts pilsētai palīdzētu saglabāt arī braukšanas maksas atvieglojumus dažādām pasažieru kategorijām, kas vērtējot no finansiālās puses, ir ļoti liels sociālais atspaids, ņemot vērā šī brīža ekonomisko situāciju.

Informācija par SIA “Rīgas mikroautobusu satiksme”
SIA “Rīgas mikroautobusu satiksme” (RMS) dibināta 2012. gada 24. oktobrī, un uzņēmums ietilpst “B-Bus” grupā, kurš 2019. gadā ar 505 autobusiem apkalpoja 40 milj. pasažieru 165 maršrutos, nodarbinot 1225 darbiniekus, no kuriem 912 ir transportlīdzekļu vadītāji. RMS nodrošina pasažieru pārvadājumus Rīgas pilsētā 18 dienas maršrutos ar jauniem, mūsdienīgi aprīkotiem un komfortabliem ekspresbusiem.

No 16. janvāra uz noteiktu laiku tiks slēgti vairāki RMS ekspresbusu maršruti

Ņemot vērā, ka valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā pasažieru skaits SIA “Rīgas mikroautobusu satiksme” (RMS) paaugstināta servisa maršrutos ir būtiski samazinājies, no šī gada 16. janvāra līdz 7. februārim, pamatojoties uz Rīgas domes izpilddirektora vietas izpildītāja izdoto rīkojumu, tiks slēgti vairāki maršruti.

No 16. janvāra līdz 7. februārim RMS ekspresbusi nekursēs darbadienās šādos maršrutos:
– 304. maršruts Stacijas laukums – Ķengarags;
– 322. Centrs – Lidosta;
– 324. Stacijas laukums- Mangaļsala;
– 337. Esplanāde -Imanta;
– 338. Imanta – Pļavnieki;
– 341. Centrs – Lidosta;
– 344. Centrs – Iļģuciems;

Brīvdienās no 16. janvāra līdz 7. februārim vairs nekursēs 300. maršruta Stacija – Vecdaugava ekspresbusi.

Darba dienās ekspresbusi kursēs tikai šādos maršrutos: 300., 303., 309., 314., 316., 333., 336., 346., 363., 370. un 371., lai nodrošinātu pasažieriem ērtāku un ātrāku nokļūšanu uz darbavietām medicīnas un citām pašvaldības un valsts iestādēm. Aicinām pasažierus pievērst uzmanību gaidāmajām izmaiņām, kas stāsies spēkā 16. janvārī. Plašāka informācija par izmaiņām ir pieejama interneta mājas lapā https://bbus.lv/rigas-mikroautobusu-satiksme/.

Informācija par SIA “Rīgas mikroautobusu satiksme”
SIA “Rīgas mikroautobusu satiksme” (RMS) dibināta 2012. gada 24. oktobrī, un uzņēmums ietilpst “B-Bus” grupā, kurš 2019. gadā ar 505 autobusiem apkalpoja 40 milj. pasažieru 165 maršrutos, nodarbinot 1225 darbiniekus, no kuriem 912 ir transportlīdzekļu vadītāji. RMS nodrošina pasažieru pārvadājumus Rīgas pilsētā 18 dienas maršrutos ar jauniem, mūsdienīgi aprīkotiem un komfortabliem ekspresbusiem.

Lai pārvietotos sabiedriskajā transportā no plkst. 22:00 līdz 5:00 būs nepieciešams pašapliecinājums

Vēršam uzmanību, ka laika posmā no 2020. gada 30. decembra līdz 2021. gada 4. janvārim un no 2021. gada 8. janvāra līdz 2021. gada 10. janvārim no plkst. 22:00 līdz 5:00 autobusos tiks uzņemti pasažieri tikai uzrādot apliecinājumu.
Apliecinājuma forma pieejama šeit: https://www.vp.gov.lv/lv/pasapliecinajums
Aizliegums pārvietoties, ja persona ir aizpildījusi apliecinājumu, nav attiecināms:
1) uz personām, kuras dodas uz vai no darba vai dienesta vietas, vai veic darba vai dienesta pienākumus;
2) uz pārvietošanos, kas nepieciešama cilvēku vai dzīvnieku dzīvības vai veselības risku novēršanai.
Iepriekšminētajā apliecinājumā persona norāda vārdu, uzvārdu; personas kodu; dzīvesvietas adresi; dzīvesvietas atstāšanas iemeslu un laiku, darba vietas nosaukumu un vadības (kontaktpersonas) kontakttālruni. Atbilstoši Rīkojumā minētajam apliecinājumu aizpilda persona.