Pasažieru aptauja (Jelgava)

SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss” veic pasažieru aptauju, lai noskaidrotu pasažieru viedokli par sniegto pakalpojumu kvalitāti tās pilnveidošanai. Sniegtās atbildes ir konfidenciālas, un tās tiek analizētas apkopotā veidā. Anketēšana ir anonīma un personas dati netiek prasīti. Anketēšanas mērķis ir noskaidrot pasažieru viedokli par sniegto pakalpojumu kvalitāti, tās pilnveidošanai. Šeit var iepazīties ar Privātuma politiku.

1. Kāda ir Jūsu vecuma grupa?
2. Kāds ir Jūsu statuss šobrīd?
3. Kur iegādājaties biļeti braucienam ar autobusu?
4. Vai vienmēr paņemat biļeti un pārliecināties par biļetē norādītās informācijas pareizību, kad izmantojat sabiedrisko transportu?
5. Lūdzu, miniet, kādi ir galvenie iemesli, kāpēc pārvietojaties/nepārvietojaties ar sabiedrisko transportu?
6. Vai esat vakcinējies pret COVID-19?

7. Vai ir bijusi situācija, kad COVID-19 noteikto ierobežojumu dēļ (salona piepildījuma ierobežojums, nav sejas maska) neesat iekļuvis/usi autobusā? Ja jā, lūdzu, miniet iemeslus?

8. Vai esat apmierināts/a ar autobusu kursēšanas biežumu un reisu laikiem pēdējā gada laikā?
9. Vai turpmāk plānojat biežāk vai retāk izmantot LSA autobusus?
10. Piecu ballu sistēmā no 5 līdz 1, lūdzu, novērtējiet autobusu kvalitāti ( autobusu tīrība no ārpuses un salonā, ērti sēdekļi)!
11. Piecu ballu sistēmā no 5 līdz 1, novērtējiet autobusu vadītāju apkalpošanas kultūru (braukšanas stilu, apģērbu, apkalpošanu un attieksmi)!