No 2023. gada 1. janvāra “Latvijas Sabiedriskais Autobuss” pārņems SIA “Ceļavējš” – ATP apkalpotos maršrutus

No 2023. gada 1. janvāra Murmastienes, Barkavas un Varakļānu pagasta vietējās nozīmes reģionālajos maršrutos pasažierus pārvadās Latvijas Sabiedriskais Autobuss, pārņemot visus maršrutus, kurus līdz šim apkalpoja vietējais pārvadātājs SIA ‘’Ceļavējš’’- ATP:
• maršrutā nr. 5022 Murmastiene-Inčārnieki-Murmastiene
• maršrutā nr. 5023 Murmastiene-Rosība
• maršrutā nr. 5025 Barkava-Sumeinieki-Barkava
• maršrutā nr.6333 Murmastiene-Stirniene
• maršrutā nr.6509 Madona-Silagals
• maršrutā nr.6509 Madona-Varakļāni-Stirniene
• maršrutā nr.6698 Murmastiene-Silagals
• maršrutā nr. 6727 Murmastiene-Mežastrodi-Varakļāni-Stirniene
Reisi tiks izpildīti pēc ierastā kustības saraksta.
Pasažieriem būs pieejams bezmaksas diennakts informatīvais tālrunis 67113322, kur varēs saņemt informāciju par maršrutiem, reisiem, izteikt priekšlikumus, pretenzijas vai noskaidrot citus jautājumus, kas saistīti ar pasažieru pārvadājumiem.
Informāciju par maršrutiem un reisu laikiem varēs ātri un ērti apskatīties tiešsaistes telefona aplikācijā www.marsruti.lv/LSA sadaļā Madona.