RMS pasludina maksātnespēju

Šodien, 9. septembrī SIA “Rīgas mikroautobusu satiksme” (RMS) ir saņēmusi tiesas lēmumu par uzņēmuma maksātnespējas pasludināšanu. Divu gadu laikā kopš 2020. gada, kad RMS vērsās ar lūgumu pie Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Satiksme” (RS) paaugstināt apakšuzņēmuma līgumā noteikto pakalpojuma cenu, kā to paredz noslēgtā līguma noteikumi, uzņēmuma kopējie zaudējumi ir sasnieguši vairāk nekā 4,45 milj. eiro.

Šo deviņu gadu laikā, no 2013. gada 1. maija līdz šī gada augustam, kad Rīgas pilsētas maršrutos sāka kursēt pirmie RMS ekspresbusi, uzņēmums ir pārvadājis 75,5 milj. pasažierus, kuri dodoties savās ikdienas gaitās, izmantoja mūsu pakalpojumus. Šis lielais skaitlis parāda, ka uzņēmuma nodrošinātie pakalpojumi bija pieprasīti un nepieciešami ļoti daudziem rīdziniekiem.

RMS valdes locekle Dace Aizupiete, paužot pateicību, saka: “Visa RMS kolektīva vārdā sakām lielu paldies mūsu ilggadējiem un uzticamajiem pasažieriem par mums dāvāto uzticību šo deviņu gadu laikā. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un izvēlējāties mūsu ekspresbusus par sabiedrotajiem, dodoties savās ikdienas gaitās. RMS atvainojas pasažieriem par sagādātajām neērtībām, kas radītas apgrūtinātas maksātspējas apstākļos un pasludinot uzņēmuma maksātnespēju.”

“Darbinieki ir lielākā uzņēmuma vērtība, bez kuriem neviens uzņēmums nevar veiksmīgi strādāt un attīstīties. Kopš 2013. gada RMS ir strādājuši 1203 ekspresbusu vadītāju, daļa no tiem ir nostrādājuši RMS kopš pirmās dienas līdz šim brīdim. Uzņēmuma vārdā vēlos pateikt lielu paldies mūsu ekspresbusu vadītājiem, dispečeru dienestam un servisa darbiniekiem par ieguldīto darbu visu šo gadu garumā, strādājot arī COVID-19 noteikto ierobežojumu laikā, lai mūsu pasažieri tiktu nogādāti iecerētajā galamērķī laicīgi, neraugoties uz ārējiem apstākļiem, “ saka RMS valdes locekle Dace Aizupiete.

No 2013. gada 1. maija līdz 2021. gada septembrim RMS eksprebusu vadītāji Rīgas pilsētas maršrutos ir nobraukuši 102 508 978 milj. kilometru, 3 434 493 milj. stundas pārvadājot pasažierus ekspesbusu maršrutos.

Vēsturiskie dati par RMS:
• 2013. gada 1. maijā RMS uzsāk nodrošināt paaugstināta servisa pasažieru pārvadājumus 29 Rīgas pilsētas maršrutos;
• 2014. gada 4. aprīlī uzsāk nodrošināt pasažieru pārvadājumus 9 nakts satiksmes maršrutos.

Jau iepriekš tika ziņots, ka vasaras sākumā RMS iesniedza pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu, lai varētu norēķināties ar kreditoriem, tādejādi nodrošinātu pakalpojuma pieejamību un nepārtrauktību, jo uzņēmums cerēja, ka izdosies panākt vienošanos ar RS par pakalpojuma cenas paaugstināšanu. RMS informēja RS, ka pasažieru plūsmas kritums pa 70 procentiem COVID-19 pandēmijas laikā būtiski samazināja uzņēmuma ieņēmumus, tāpēc 2020. gada septembrī uzņēmums vērsās pie RS ar lūgumu paaugstināt apakšuzņēmuma līgumā noteikto pakalpojuma cenu, kā to paredz līguma noteikumi.

RMS lūgums un tā pamatojums atbilda savstarpēji noslēgtā līguma noteikumiem, tomēr neguva pasūtītāja atsaucību, jo RS uzskatīja par nepieciešamu detalizētāk iedziļināties izmaksu veidošanās procesā, pirms piekrist cenas izmaiņām. Minētais process ieilga, līdz ar to jautājums tūlītēji netika atrisināts. Tādēļ tā risināšanai 2021. gada 20. maijā tika izveidota ekspertu komisija, kura izskatīja pakalpojuma cenas palielināšanas pamatotību.

Turklāt būtisku ietekmi uz uzņēmuma darbību radīja Covid-19 pandēmija un valstī izsludinātā ārkārtējā situācija, radot papildus izdevumus un samazinot ieņēmumus visiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, tajā skaitā RS, tādējādi ietekmējot pakalpojuma pašizmaksu. Valsts un pašvaldības sniedza atbalstu šiem pakalpojumu sniedzējiem, piešķirot papildus kompensāciju zaudējumu segšanai, lai tiktu saglabāta esošā pakalpojumu cena.
Arī RS saņēma šādu atbalstu no Rīgas domes. Savukārt RMS nekādu atbalstu no pašvaldībās vai RS nesaņēma. Tikai 2022. gada 13. aprīlī tika sniegts ekspertu komisijas atzinums, kur secināts, ka pieprasījums veikt pakalpojuma maksas izmaiņas pamatā ir pamatots, un ka RS ir pamats pārskatīt pakalpojumu maksu nepieciešamības gadījumā izmaksas pamatojot ar izmaksu apliecinošiem dokumentiem. Informācija par to, kāda tieši izmaksu pozīcijas pamatotība RS ieskatā nav bijusi pietiekoša, no RS netika saņemta, kā arī netika izskatīti RMS atkārtoti iesniegtie izmaksu pamatojošie dokumenti.

Pat, ja starp RS un RMS ir bijušas domstarpības par līguma izpildi citos aspektos, tas neattaisno RS līguma neizpildi, kas faktiski ir novedusi RMS pie maksātnespējas. Divu gadu laikā ir gūta pārliecība, ka tas darīts ar nodomu un jebkuri argumenti un trūkumi līguma izpildē piemeklēti par attaisnojumu prettiesiskam atteikumam veikt izmaiņas pakalpojuma cenā. Pat pēc šā gada jūnija mēnesī iesniegtajiem degvielas izmaksu rēķiniem, RS tie nav šķituši par pietiekamu pamatu, lai atzītu degvielas cenas kāpumu un šo izmaksu pieauguma ietekmi un nepieciešamību pārskatīt RMS pakalpojuma cenu. Vasaras vidū ar RS tomēr bija panāktā vienošanas par iespējamu līguma izbeigšanu un maršrutu pārņemšanu, tomēr pēdējā brīdī RS valde ir pieņēmusi citu lēmumu, kas noveda pie tā, ka no šodienas pakalpojums vairs nebūs pieejams. Šādu lēmumu ir pieņēmis maksātnespējas administrators.

Informācija par SIA “Rīgas mikroautobusu satiksme”
SIA “Rīgas mikroautobusu satiksme” (RMS) dibināta 2012. gada 24. oktobrī, un nodrošina pasažieru pārvadājumus Rīgas pilsētā 11 dienas maršrutos ar 78 jauniem, mūsdienīgi aprīkotiem un komfortabliem ekspresbusiem.