Uz noteiktu laiku Ādažu maršrutos tiks atjaunota pietura “Alfa”

No šī gada 23. maija Ādažu maršrutos uz noteiktu laiku, līdz šī gada 31. oktobrim, tiks atjaunota pietura “Alfa”. Ņemot vērā, ka tā tiks iekļauta noteiktu laika periodu, aicinām pasažierus, kuri brauc uz/no Ādažiem līdz pieturai ‘Alfa” informēt šoferi, ka biļetē obligāti ir jānorāda pietura “Alfa”, lai pēc tam varētu veikt precīzu uzskaiti un analīzi, cik daudz pasažieru iekāpj un izkāpj augstāk minētajā pieturā.
Lai autobuss neuzkavētos pārāk ilgi pieturā “Alfa” aicinām pasažierus iegādāties e-talonus, lai pēc iespējas ātrāk reģistrētu braucienu, un autobuss varētu turpināt braukt tālāk pa maršrutu, lieki neuzkavējoties pieturā “Alfa”.